Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.01.2014 12:04 - ГЕНЕТИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ И РОДСТВОТО ИМ С ДРУГИ НАРОДИ.
Автор: avitohol1 Категория: Политика   
Прочетен: 7860 Коментари: 3 Гласове:
6

Последна промяна: 13.03.2015 15:54

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Генетични изследвания за произхода на българите и близостта им с други народи. доц., д-р  Я. Й. Шопов

Авангардни изследвания на древните българи, т.1 (2), стр.3-47

Генетични изследвания за произхода на българите и близостта им с други народи.

  Я. Й. Шопов, Институт по древни цивилизации, София, YYShopov@Yahoo.com   Резюме

Направен е пълен обзор на генетичните изследвания за произхода на българите и близостта им с други народи (по данни от 23 статии на 17 независими екипа). Изчислени са генетичните разстояния на българите с 80 народа и народности по бащина линия и с 35 по майчина линия. Предложено и мотивирано е въвеждане на етногенетически маркери, които са по-млади хаплотипове, характеризиращи връзките между народите след тяхното етническо обособяване. Показано е, че използването на етногенетическите маркери, дава по-прецизни резултати от конвенционалните методи за изчисляване на генетичните разстояния между народите. Демонстрирано е, че българите са едни от най-преките в Европа наследници на първите създатели и разпространителите на земеделието, което е в основата на цивилизацията. Доказано е, че съвременните българи са идентични с прабългарите. Те са индоевропейци, най-близки с народите от западна Европа и с наследниците на траките, а най-далечни със славяните

 повече виж тук:
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297628/_._._._.1_2_.3-47_2007_
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1372907/_._._2007_._-_I

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1373037/_._._2007_._-_II http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1373253/_._._2008_._-_III http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374209/_._._2007_._-_IV http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374450/_._._2007_._-_V_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374664/_._._2007_._-_VIII http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374736/_._._2007_._-_IX

 

 Въведение:През 8-10 хил. пр. Хр. индоевропейците са били един народ обитаващ централна и източна Европа. По време на неолита и енеолита Балканите са обитавани от индоевропейците (Всемирная история, 1955), още преди обособяването на отделните им клонове народи (иранци, траки, гърци, илири, келти, хети, немци, славяни, балти и т.н.). Това обяснява генетическата близост между всички индоевропейци, и особено между европейските им представители (Vernesi et al., 2004). Разглеждането на формирането на индоевропейските народи и преселенията им (Шопов, 1998) показва, че създаването на европейската общност се явява възстановяване на индоевропейската общност съществувала преди хиляди години (Шопов, 2001).

  Резултатите от пан-европейският генетичен проект и анализа на генофонда на човечеството по женска линия убедително доказаха, че дори съвременните българи са индоевропейци, но най- далечни от славяните (руснаците и поляците) и нямат никаква следа от тюркски гени (Димитров, 2002, Richards et al. (2000)).   Задълбочените изследвания за произхода на езика на древните българи (Марр (1925), Державин (1946), Добрев (1995), Шопов (1998, 2000, 2001, 2002a, 2003, 2004), Шопов и др. (2002-б), под печат) показват, че езика на (пра)българите е от индо-иранската група на индоевропейските езици. От тези важни резултати следва, че през периода след V-IV хил. пр. Хр. българите са населявали иранското плато заедно с иранските народи. Многобройни археологически и исторически данни за древни българи на територията на днешен Иран са намерени от Шопов (2004). Тованавежданамисълта, чеврезултатнаПотопавЧерноморедревно-българскитеплеменасеотделятотиндоевропейците, катомигриратнаюгпрезМалаАзияивпоследствиесепреселватвпланинатаЗагрос (сегавИран), където отсядат не по-късно от 3900 г. пр. Хр.Товасепотвърждаваиотбългарскитетопоними (Шоповидр., 2005).     Цел: Целта на това изследване е проверка на съществуващите представи за произхода на българите и близостта им с други народи с помощта на последните фундаментални открития на генетиката и етногенетиката (Rosser et al., 2000 и др.).     Основните използвани методи са:   1. Археология.   2. Генетика.   3. Антропология.   4. Палеогеография (топоними).   5. Абсолютно радиовъглеродно датиране.   6. Океанология.   7. Исторически сведения. Данни за разселване на индоевропейците: Най-старите обитатели на черноморското крайбрежие са били индоевропейците (Всемирная история, 1955, Wiik, 1999), (към които са принадлежали и древните българи). От индоевропейците се отделят иранските народи и се преселват в планината Загрос и Иранското плато (Ариана), между VI-IV хил. пр. Хр., а по-късно нахлуват по р. Инд (Пакистан) и Ганг в Индия (Шопов и др, 2007а). Те достигат на изток чак до делтата на Ганг (сега в Бангладеш). Вероятно това преселение е предизвикано от Потопа в Черно море (Шопов, 2001, Shopov et al., 2004, Шопов и др., 2007а). (Пра) българският календар е най-ранният индикатор за наличие на обособена българска народност. Неговото начало е 5504 г. пр. Христа, което съвпада с времето на Библейският Потоп датирано от (Shopov et al., 1996) в интервала 5600-5500 г. пр. Хр., което съвпада с независимите датировки на потопа в Черно море (Dimitrov,1982, Ryan et al., 1997). От тези две датировки (които съвпадат в рамките на експерименталната грешка) следва, че Потопът е станал в Черноморският басейн, тогава обитаван от индоевропейците, в това число и от предците на българите. Тогава е и началото на византийският календар (Шопов и др., 2007а).

  Лингвинистични бележки: Езикът на древните българи е от източно-иранската група на индоевропейските езици (Добрев (1995), Шопов (1998, 2000, 2001, 2002a, 2003, 2004), Хнканосян (2002), Ненчев (2002), Шопов и др. (2002-б,в, 2005б, под печат)). Народите от тази група сa изиграли ключова роля при формирането на индоевропейската езикова общност, защото са колонизирали Индия и са занесли там ведическата култура и ведите. Те тръгват от общата територия на индо-европейците (около западният бряг на Черно море (Фиг.1.)) минават през Ирак (по археологически данни индоевропейците заселват гр. Самарра в Двуречието, Ирак около 5200 г. пр.Хр.), Иран, Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Индия (Шопов, 2001) и стигат чак до Бангладеш и Китай. Това обяснява защо картата на топонимите в Индия образувани от българските етноними (Шопов, 2003) съвпада с картата на ведическите племена в Индия публикувана от индийски специалисти (The History and Culture of the Indian People, 1968). Тези топоними показват активни контакти на българите с индийците в много далечно минало, т.е. пряко участие на прабългарите в нашествието на ведическите народи в Индия и в процеса на индоевропеизация на местното население в Индия. Индийците произнасят името българин като балгхар(а) в резултат на закономерно езиково потъмняване (Шопов и др., 2002-в), а балхара е една от титлите на махараджата в Индия (Добрев, 1994). Украинците и до днес ни наричат балхари (Й.П.Шопов, частно съобщение).       Академик Державин (1946) смята, че етногенезиса на българския народ достига с корените си далечното доиндоевропейско минало и че “българите са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши, не славяни, а по своя произход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи”. Державин (1946) твърди, че българите имат общ прародител с хазарите, иберите, шумерите, кимерите (вид източни иранци) и италиките. До тези заключения той достига на базата на палеолингвинистичен анализ. На базата на палеолингвинистичните изследвания на Марр(1925). Последните генетични изследвания потвърждават тези негови концепции. Той твърди, че българите са протоиндоевропейци, т.е. българите са започнали да се формират като народ още преди формирането на индоевропейците (преди 9800 години). Концепциите на академик Державин (1946) са били в основата на курсовете по българска история преподавани в Софийския Университет по Сталиново време, когато Державин е бил президент на Всеросийската академия на науките. След това обаче те са били “забравени” много бързо по политически причини.       Материал и методика: Този обзор се базира на публикувани генетически изследвания за произхода на различни индоевропейски народи (вкл. и българи) публикувани в 23 статии от 17 независими международни екипа (много от които с участието на повече от 20 чуждестранни университети и институти във всеки екип). В нито една от тях не се говори за прабългари. Всички те изследват произхода на днешните българи. Те се базират на обработка на общо над 500 проби от ДНК на съвременни българи от всички краища на България. Това за пръв път позволява получаването на статистически достоверни и сигурни данни за произхода на българите. Ползвани са и публикувани археологически и исторически материали за индоевропейски народи.   Методика на генетичните изследвания   Генетичните изследвания за произхода на един народ се правят върху специално подбран съвременен генетичен материал. Пробите се подбират от различни краища на страната така, че да представляват представителна извадка за народа или народността, която се изследва (Calafell et al. , 1996). Включват се само хора с прародители между които няма чужденци  Генната информация се наследява от родителите по бащина линия от ДНК на У- хромозомитеипомайчиналинияотДНКнамитохондриите. ОтделнифрагментиотДНКотдватавидасахарактернизаиндоевропейците, другизатюркскитенародиит.н. ВДНКнаиндоевропейцитеимапод-фрагментихарактернизаславянскитенароди, другинаиндийскитеит.н. Следокончателноторазшифрованенагенофонданачовечествотопрез 2002 г.станавъзможноизследванетонапроизходанаотделнитенародии групирането им по генетичнаблизост.   При хората специфичната генетична информация, която може да бъде използвана за установяване на техният произход се предава без изменения по майчина линия (от майката на децата й) чрез митохондриалната ДНК или по бащина линия (от бащата на децата му) чрез Y- хромозомите. В човешкият зародиш митохондриалната ДНК идва от майчината яйцеклетка, а ДНК на Y-хромозомите от бащините сперматозоиди.   Човешката ДНК съдържа различни фрагменти, които се намират на точно определени позиции в нея. Те са резултат от различни типове вариации (генни мутации).Тези вариации (които не са свързани с болести) са два типа - 1. бързи (които позволяват установяването на конкретен човек сред цялата популация и са нещо като генетичен личен подпис) и 2. много бавни (които позволяват наличието на голям брой хора с един тип фрагмент на ДНК). Тези ДНК-фрагменти, които позволяват групирането на хромозомите в различни “фамилии” се наричат хаплогрупи (HG). Хаплогрупата, към която принадлежи една Y-хромозома или митохондриална ДНК често дава ясно свидетелство за произхода на човека. Има едно изменение на митохондриалната ДНК (чрез мутация) на всеки 10 000 години от първият съвременен човек, който е живял преди около 150 000 години (генетичната Ева) в Африка. Това позволява групирането на митохондриалната ДНК в хаплогрупи. Хаплотиповете са под-клъстери на хаплогрупите. Хаплотиповете са образувани много по-скоро от хаплогрупите. Повечето от хаплогрупите са специфични за различните континенти. Хаплогрупите на митохондриалната ДНК се бележат с главна буква (например U), а техните под-клъстери с главна буква с номер (например U7).   За отделяне и диагностика на отделните фрагменти на ДНК се използват голям брой специални ензими, които режат веригата на ДНК в точно определени позиции. Получените фрагменти се разделят и определят с помощта на течна хроматография.   Общи положения в генетичните изследвания за произхода на народите     Всички генетични изследвания за произхода на народите показват следните закономерности, които имат важно значение за близостта на народите и тяхната най-древна история/праистория :   1. Генната информация по мъжка и по женска линия се е пренасяла по различни географски пътища. От този факт следват следните заключения:   а. Когато в древността мъжете са мигрирали на големи разстояния по време на нашествия те не са се движели заедно с жените от племето си, а са се женели за жени от местните народи. Това важи за повечето народи.   б. Мобилността на жените е била много малка. Те не са мигрирали на значителни разстояния   2. Генетическата близост на народите не зависи от близостта на езиците, които говорят те, но силно зависи от географската им близост (Rosser et al. (2000), противно на съществуващите представи в историческата наука. Статията на Rosser и още 62-ма специалисти от 38 института (Rosser et al. (2000) е озаглавена “Разнообразието на Y-хромозомите в Европа е повлияно първостепенно от географията, а не от езика”. Например генетически българите са много по-сродни с румънците и гърците, отколкото с руснаците и поляците (Ivanova et al., 2002).   3. Много важна за генетичното сродството на два народа е географската им близост (Rosser et al. (2000). Това е особено важно за майчините гени, тъй като жените са били много по-немобилни от мъжете. Мъжката част от народите като завоеватели са изминавали значително по-голям път за разлика от жените, които са водели отседнал живот. Тези фундаментални резултати сами по себе си показват, че много от подходите използвани в историческите изследвания за сродството на народите не дават достоверни резултати. Например като главен аргумент за причисляване на българите към славянските народи се използва езиковата им близост с тях. Генетичните изследвания обаче показват съвсем друга картина (Calafell et al. (1996), Rosser et al. (2000), Ivanova et al., (2001, 2002), Димитров (2002), Horvath et al., (2003), Malyarchuk, et al. (2003), Vernesi et al., (2004), Cruciani et.al., (2004), Quintana-Murci et.al, (2004)), Roewer et al., (2005), Rębała et al. (2007) и Periiet al. (2005)).

 повече виж тук:
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297628/_._._._.1_2_.3-47_2007_  

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1372907/_._._2007_._-_I http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1373037/_._._2007_._-_II http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1373253/_._._2008_._-_III http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374209/_._._2007_._-_IV http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374450/_._._2007_._-_V_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374664/_._._2007_._-_VIII http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374736/_._._2007_._-_IX

 Лингвистично датиране на обособяването на отделните клонове на индоевропейците

Езиковото обособяване на отделните клонове на индоевропейците е датирано от (Gray, Atkinson, 2003), фиг.32 с помощта на метода на Свадеш, който е подобен на този използван в еволюционната биология. Той е вдъхновен от радиовъглеродното датиране, като използва за датиране разпадането на връзките между езиците и отдалечаването им на базата на 200 основни термина в тях. Получените датировки не могат да се съпоставят директно с генетичните, т.к. генетическата близост на народите не зависи от близостта на езиците, които говорят те (Rosser et al. (2000). Обаче особен интерес представлява факта, че българите са генетически близко родствени с различни народи от всички езикови клонове на индоевропейците, формирани в периода след 7 300 г. назад. Това показва, че българите са формирани като народ преди повече от 7 300 години. Тази датировка съвпада с отделянето на българите от индоевропейците в Мала Азия след потопа в Черно море преди 7 500 г. (Фиг.2 ) и с появата на индоевропейска керамика в гр. Самарра, Ирак преди 
7 200 г. 

Заключения:
Генетичните изследвания са най-мощният и достоверен метод за изследване на произхода на народа ни и на близостта му с други народи. 
Българите са едни от най-преките в Европа наследници на първите земеделци - създатели и носители на земеделието, което е в основата на цивилизацията. Следователно те са създателите и разпространителите на най-ранната цивилизация в Европа. При българите сумата от земеделските хаплогрупи е 71 %, което е най-високо в Европа след кипърци (82%), гърци (78%) и грузинци (73%).
4 от 5-те най-близки до нас народи живеят в Италия. Следователно най-близкият ни народ са италианците. 

В нито един от близките до българите народи не е бил разпространен тангризма. Напротив много от тях са възприели ведическата религия от групата народи с които са дошли и българите в Пакистан и Индия. Това прави съмнителна представата, че древните българи са били тангристи. Тя се базира главно на паралел с древната религия на чувашите, които се оказаха генетически далечни от българите.

Систематичните езикови изследвания (като палеолингвистичният анализ по метода на Марр, (1925) и сравнителният анализ на роднинските термини по (Шопов и др., 2005г) дават достоверни сведения за произхода на народите. 

I. Съвременните българи са:
1. идентични с прабългарите, следователно терминът “прабългари” е неправилен и следва да се замени с “българи”;
2. индоевропейци;
3. генетически най-близки с западно-европейците. 9 от 10-те най-близки до нас народи и народности са западно-европейски;
4. представители на западният клон на европейските членове на индоевропейците, а не славяните, както се е смятало до сега;
5. генетически близки с наследниците на траките (т.н. “романизираното местно население”- румънци, арменци и гърци)
6. генетически близки с готите и техните наследници (готландци и шведи);
7. генетически близки с народи от други езикови групи и семейства (грузинци (иберо-кавказци), унгарци (уралци, угро-фини) и др.);
8. възникнали като народ на Балканите, Мала Азия или в Плодородния полумесец;
9. възникнали като народ преди не по-малко от 7300 години; 
10. наследници на индоевропейците, живели на Балканите преди 5500 г. пр.Хр.
11. наследници на първите земеделци, дошли в Европа от Плодородния полумесец, Средна Азия.
12. създателите и разпространителите на най-ранната цивилизация в Европа заедно с кипърците, гърците и грузинците; 
13. родоначалници на хаплотипа U7 в 7 народа живеещи в Пакистан (вкл. синдхи, пакистанци и др.), в 3 народа живеещи в Индия (два индуски народа и гуджарати), в 3 народа живеещи в Иран (кюрди, лури и гилаки), в арменци, в таджики, в египтяни, в иракчани, в два вида турци, в сицилианци и в палестинци;
14. имали смесени бракове в миналото с пакистанци, синдхи, калаши, хунза бурушо, брахуи и макрани в Пакистан, с индуси и гуджарати в Индия, с кюрди, лури и гилаки в Иран, с арменци, с египтяни, с иракчани, с два вида турци, с уйгури, със сицилианци и с палестинци, което показва, че са съжителствали с тях в различни исторически периоди;
15. били са част от ведическите племена, колонизирали Индия (включително Пакистан);
16. генетически неотличими по майчина линия от тосканците, англичаните и сардинците, тъй като разликата между тях е по-малка отколкото от българин до българин
II. Съвременните българи:
1. произлизат от първите земеделци, дошли в Европа от Плодородният полумесец, Средна Азия.
2. произлизат от общ прародител с тосканците, англичаните и Сардинците;
3. произлизат от индоевропейците, живели на Балканите преди 5500 г. пр.Хр.;
4. нямат и следа от тюркски гени, следователно прабългарите не са били тюрки; 
5. имат и индийски гени индикатори на отиване и връщане до Индия.
III. Съвременните българи не са:
1. славяни;
2. формирани с решаващо и дори с осезаемо участие на славяни;
3. тюрки. Два тюркски народа (уйгурите и узбеките) обаче имат български генен маркер (примес), т.е. българите са оставили своя маркер и при тях, но тяхното влияние върху нас е незабележимо;
4. възникнали като народ в Средният изток;
5. близко родствени с чувашите;
6. близко родствени с осетинците;
7. близко родствени със славяните;
8. близко родствени с келтите;
9. уникални нито генетически, нито като произход.

IV. За пръв път са получени достоверни данни за състава и местонахождението на първобитната общност в която са живеели прародителите на българите през Палеолита. 
1. Генетическите ни връзки с турци, славяни, балти, фини и чуваши са главно от съвместно съжителство в първобитна общност преди повече от 15 000 г. през Палеолита.
2. През късният Палеолит (преди повече от 15 000 г.) ние сме живели в северна Африка заедно с предците на славяните, балтите, фините, траките, готите, грузинците, турците, чувашите и на голяма част от народите живеещи сега в Пакистан. 
3. Нашите предци са напуснали Африка не по-рано от преди 15 000 г.

Получените резултати и заключения сочат нови приоритети и области за изследване на българската история, археология и етнография. Появява се остра необходимост от изясняване на следните въпроси:

Отворени въпроси към историческата ни наука:
1. Кога и къде са живеели българите в Пакистан и Индия? За решаване на този ключов въпрос от ранната ни история трябва да бъдат детайлно проучени многобройните исторически документи за ведическите племена в Индия (ведите, Махабхарата, пураните, упанишадите и т.н.).
2. Каква е била причината за смесените бракове на българите с пакистанци, синдхи, калаши, хунза бурушо, брахуи и макрани в Пакистан, с индуси и гуджарати в Индия в древността? Дали те са съжителствали с нас в една държава или някои от тях са преки наследници на древните българи?
3. Каква е била ролята на българите при формирането на кастите в древна Индия?
4. Каква е била ролята на древните българи в епическата война описана в Махабхарата? Защо те се разделят след нея (Шопов, 2003)? Дали са били само съюзници или виновници за войната?
5. Каква е била причината за смесените бракове на българите с лури, гилаки и някои видове кюрди, в Иран в древността? В коя от държавите с българско участие са съжителствали с нас?
6. Каква е била причината за смесените бракове на българите с иракчани в древността? Кога е станало това смесване?
7. Каква е била причината за смесените бракове на българите с египтяни в древността? От кога датира тази връзка? Този въпрос е слабо изследван и се нуждае от детайлни изследвания.
8. Каква е била причината за смесените бракове на българите с палестинци в древността? От кога датира тази връзка? Този въпрос е напълно неизследван.
9. Каква е била причината за смесените бракове на българите с сицилианци в древността? От кога датира тази връзка? Този въпрос е напълно неизследван.
10. Каква е причината за изключителната генетическа близост на българите със сърбите и босненците? Дали някой от тях не са преки наследници на българите? 
11. Защо сърбите и босненците както и българите са изключително далечни генетически от славяните?
12. Каква е общата история на българите с изключително близките ни генетически англичани? Колко отдавна сме се разделили с тях? Този въпрос е напълно неизследван.
13. Каква е общата история на българите с изключително близките ни генетически французи? Колко отдавна сме се разделили с тях? Този въпрос е напълно неизследван.
14. Каква е общата история на българите с изключително близките ни генетически южни германци? Колко отдавна сме се разделили с тях? Дали наистина кубратовите българи са били изклани до крак в Германия?
15. Каква е общата история на българите с близките ни по бащина линия унгарци? Дали част от българите не са останали в Унгария и след идването на маджарите там?
16. Каква е общата история на българите с близките ни по бащина линия румънци? Дали значителна част от българите не са останали в Румъния и след основаването на румънската държава от рекс (крал) Драган?
17. Каква е историческата връзка на българите с готите и техните наследници?
18. Кои са най-преките наследници на волжските българи, след като това не са нито украинците, нито чувашите, които претендират за това? 
19. Защо антропологически най-близки до волжските българи от народите в СССР са узбеките? Дали те произхождат от волжските българи или са останали по тези земи от по-стара държава с българско участие (напр. Кушанската империя)?
20. Каква е историческата връзка на българите с траките и техните наследници?
21. Какви са били контактите на българите с траките?
22. Къде са били контактите на българите с траките?
23. Кои тракийски племена са имали родствена връзка с българите и кои не?

Отворени въпроси към археологическата ни наука:
1. Кои са артефактите, които са характерни за древните българи (археологическите маркери на тяхната култура)?
2. Къде по света са намирани тези маркери?
3. Кои са графичните символи, които са характерни за древните българи и за техните династични родове (например на рода Дулу)?
4. Къде по света са намирани тези символи?
5. С коя култура в Пакистан и Индия могат да се асоциират древните българи?
6. Кои древни селища по света са били построени от древните българи?
7. Кога древните българи започват да строят къщи?
8. Къде древните българи започват да строят къщи?
9. Кога древните българи започват да строят градове?
10. Къде древните българи започват да строят градове?
11. Кога древните българи започват да строят отбранителни съоръжения?
12. Къде древните българи започват да строят отбранителни съоръжения?
13. Къде древните българи са съжителствали с различните други народи, за които има генетически доказателства за това?
14. Кога древните българи са съжителствали с различните други народи, за които има генетически доказателства за това?

Отворени въпроси към етнографската ни наука:
1. Какъв е произхода на езическите обичаи на българите? Дали те са по-близки до ведическите, до хиндуиските, до зороастрийските, до тангриските или до будистките обреди?
2. Запазени ли са в Индия и Пакистан езически обичаи подобни на българските?
3. Запазени ли са в Иран езически обичаи подобни на българските?
4. Запазени ли са в Афганистан езически обичаи подобни на българските?
5. Ако има такива на коя религия и кой народ са те?
6. Кой от езическите обичаи на българите от коя религия е взет?
7. Кое от митологичните езическите същества на българите (змейове, хали, лами, самодиви и т.н.) от коя религия е взето?

Българската история, археология и етнография трябва да отговорят на тези въпроси за да догонят огромният напредък на генетиката в изследванията за произхода на българите и близостта им с други народи през XXI век.

Благодарности
Настоящето изследване е проведено в рамките на договор 731 на Националния съвет за научни изследвания на Министерството на Науката и образованието

 повече виж тук:
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297628/_._._._.1_2_.3-47_2007_  

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1373037/_._._2007_._-_II

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1373253/_._._2008_._-_III

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374209/_._._2007_._-_IV

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374450/_._._2007_._-_V_

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374664/_._._2007_._-_VIII

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1374736/_._._2007_._-_IX

тази статия се състои от 9 части, повечето от които можете да видите на горните линкове

Сходни статии:

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297634/Genetic_Research_on_the_Origin_of_Bulgarians_and_their_Relations_with_other_Nations_Y._Y._Shopov_Avant-garde_Research_of_Ancient_Bulgarians_v.1_2_pp._3-47_2007_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297628/_._._._.1_2_.3-47_2007_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1303515/_-_._._._._._._20_Years_Indology_in_Sofia_University_Proceedings_of_the_International_Conference_held_at_29_June-_2_July_2004_in_Sofia_University_Press_St._Klement_Ohridsky_Sofia_2009_pp.311-_324 http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/427196/_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1294972/_._-_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297647/_._._._._._._._20_._2009_-_29_2_2004_._.311-_324 http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1325270/_._._._2008_-_._ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297674/_-_._-_._-_65-_-_._204-209 http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/434452/Ancient_Bulgarian_States-_Emerging_Structure_and_Migration_-_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/434443/Bulgarian_State_tradition_during_centuries_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297014/_-_._._._B.A._M.Sci._PhD_P.D.F._YYShopov_at_Yahoo.com http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1301710/_-_._._._._._ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1303594/_._._._.1_.24-34_2007_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/434454/Similar_and_Identical_Toponyms_and_Ethnonyms_in_Bulgaria_and_Iran._ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297007/_-_15_16_2002_._ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1334011/_-_2009_._._-_31_2009_._._3-4 http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1334841/_._._ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1362228/_._-_._._._._._._._2005_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1369662/_._._._._._._._._2002_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1369645/_-_._._._2002_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1369630/_._._._._2002_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1369603/_._._._2001_-_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1362228/_._-_._._._._._._._2005_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/131478/POTENTIAL_AND_LIMITATIONS_OF_THE_ARCHAEO-GEOPHYSICAL_TECHNIQUES http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/964542/The_first_paper_on_the_Noahs_Flood_in_the_Black_Sea_Basin http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/131501/Noahs_Flood_and_the_Associated_Tremendous_Rainfall_as_a_Possible_Result_of_Collision_of_a_Big_Asteroid_with_the_Sun http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/131526/The_Oldest_Written_Version_of_the_Flood_Story_and_its_Relevance_to_the_Migrations_of_the_Ancient_Bulgarians http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1331101/Geological_Data_about_Unprecedented_Rainfalls_in_Bulgaria_at_7500_B.P._and_an_Astronomical_Theory_for_their_Explanation_as_a_Possible_Result_of_Collision_of_a_Big_Asteroid_with_the_Sun_Y._Y._Shopov_L._T._Tsankov_L._N._Georgiev_Y._Damyanov_A._Damyanova_D.C._Ford_C._J._Yonge   http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1331140/Noahs_Flood_as_a_Possible_Result_of_Collision_of_a_Big_Asteroid_with_the_Sun._Does_Milankovitch_Theory_Gives_the_Real_Variation_of_the_Solar_Radiation_Driving_Glaciations_-_Only_50_of_it._2003_Shopov_Y.Y._Speakers_and_Presenters_News_Releases-_XVI_INQUA_Congress_23-30_July_2003_Reno_Nevada http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1331193/CAUSES_OF_THE_UNPRECEDENTED_RAINFALLS_IN_THE_BLACK_SEA_REGION_COINCIDING_WITH_THE_RAPID_RISING_OF_THE_SALINITY_OF_THE_BLACK_SEA_AT_7500_B.P._by_Y._Y._Shopov_L._T._Tsankov_Y._Damyanov_A._Damyanova   http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1331198/INITIATION_OF_THE_MIGRATION_OF_VEDIC_ARYANS_TO_INDIA_BY_A_CATASTROPHIC_FLOODING_OF_THE_FRESH_WATER_BLACK_SEA_BY_MEDITERRANEAN_SEA_DURING_THE_HOLOCENE._Yavor_Y._Shopov1_odor_Yalamov_Petko_Dimitrov_Dimitar_Dimitrov_and_Bono_Shkodrov http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1362893/Migrations_caused_by_catastrophic_flooding_of_the_Black_Sea_during_the_Holocene._Shopov_Y.Y._Yalamov_T._Dimitrov_P._Dimitrov_D._P._Shkodrov_B._2010_ http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1347052/Initiation_of_human_dispersal_by_rising_water_levels_in_the_Black_Sea_during_the_Holocene._Shopov_Y.Y._Yalamov_T._Dimitrov_P._Dimitrov_D._P._Shkodrov_B._2010 http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1356366/A_New_Technique_Color_Slide_RGB-_Photometry_and_its_Potential_for_Study_and_Restoration_of_Cultural_Heritage_Yavor_Y._Shopov_Nikola_Nikolov_2004_  
Ползвана литература:
Всемирная история (1955), т.1, Францева Ю.П. (отг. редактор) ГизПЛ, Москва, стр.214-222, 530-1, 594
Всемирная история (1956), т.2, Францева Ю.П. (отг. редактор) ГизПЛ, Москва, 899 с.
Державин Н.С. (1946) История на България, т.1 Произход на българският народ и образуване на първата българска държава на балканския полуостров.,Славиздат, С., с. 203-7
Димитров Д.Ил. (2002) Пан-европейски генетически проект (Резултати и значение. Българска перспектива). Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15 и 16 февруари 2002 г., София, стр.6.
Гласувай:
6


Вълнообразно


Спечели и ти от своя блог!
1. leonleonovpom2 - Поздравления!
03.10.2014 10:13
Аз също смятам, че Державин е дал най-точната идентификация за българин, колкото и да е трудно това за който и да е съвременен народ!
цитирай
2. panazea - Радвам се , че най-после специалисти
10.06.2015 05:12
се занимават с тези въпроси !
Пък ние дилетантите , само споделяхме къде какво сме прочели и търсехме любителски успоредици в обичаи , песни , предания . Като взех арабско английски речник , без да знам арабско писмо , намерих : долап , сабахле , шекер , сахат . И си викам : моите баби и дядовци откъде са знаели арабски , щото те така викаха . Рано сабале да станеш , да оправиш собата , да слезеш в мотвака . Да нахраниш кокошките на гумного . Да накладеш оджака . На герана да налееш вода . Дядо навиваше саата , и слагаше шекер в кайвето . Вечер взимахме виделото .
Другата ми баба ме черпеше с бяло сладко от долапа . Като й станаше съклет , излизахме на разходка . Тези думи вече се изгубват. Младите ми колеги никога не са ги чували. Всички употребяваме някакъв български , който без остарелите и диалектните думи , прилича на болен човек . Все едно са му взели живеца . Панацея
цитирай
3. avitohol1 - Радвам се , че най-после специалисти се занимават с тези въпроси !
08.07.2015 19:20
Да, наистина тези родни думи са на изчезване, защото са били обявени за турски. В същност последните изследвания показват, че повечето от тях са влезли в турския и арабския език от иранския, който има над хиляда общи думи с българския както можете да научите от тук:
https://www.academia.edu/13694321/Study_of_the_potential_relations_of_Bulgarians_with_different_nations_living_in_Iran
https://www.academia.edu/443269/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: avitohol1
Категория: История
Прочетен: 243076
Постинги: 19
Коментари: 67
Гласове: 199
Архив
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728