Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.02.2012 20:48 - БЪЛГАРСКИ ИМЕНА НА СЕЛИЩА И ДР. ТОПОНИМИ В ПЕРСИЯ.
Автор: avitohol1 Категория: История   
Прочетен: 12678 Коментари: 1 Гласове:
2

Последна промяна: 24.02.2014 20:43


 

Издирихме 781 имена на градове, местности и водни басейни в Иран, образувани от родовите имена на древните българи (кутигури, утигури, Дуло и т.н.). Там има и Варна, Бургаз, Девин и т.н. Има ги и в България, Велики Булгар или Волжска България.

Намерени са много топоними в Иран, които съвпадат с имената на основните градове и върхове в България, които са наименовани от прабългарите (Варна, Бургас, Мадара и т.н.). Някой от тях се повтарят в 43 топонима в Иран. Изследването на тяхното значение на фарси доведе до разгадаване на значението на имената на някой от тях, което е било загадка до днес.

Дори при съвременната миграция, когато едно старо име на град или област се появи на ново място, то това винаги се дължи на миграция на население от старо място носещо това име (затова на картата на Америка има десетки градове и села с имена Лондон, Париж, Москва и т.н.). Затова историческата наука използва характерните за един народ топоними като важни индикатори за неговото присъствие в даден географски район (Българите. Атлас, 2001). Особено висока степен на достоверност дават етнонимите (топоними и хидроними формирани от етническите имена на даден народ и неговите клонове и родове). Те дават информация дори за структурата на държавата. Затова ние разработихме един нов метод за възстановяване на родовата структурата на древни държави на базата на нанасяне на етнонимите на географска карта. Идентифицирането на такива топоними в Иран представлява голям интерес за българската историческа наука. Историческите предпоставки за наличието на такива топоними в Иран и техния произход са отразени от Шопов, (2007а). Българските етноними са топоними формирани от етническите имена на българите, техните клонове (Кутигури (Кутригури), Утигури (Утригури, Утии), Оногури (Оногундури), Ургури, Кучи- Булгар, Купи- Булгар, Котраги) и династични родове (Дуло).               От Велики Булгар знаем, че древните български държави не са били хомогенни, а са се състояли от различни пространствено обособени клонове на българите - кутигури (Кутригури), Утигури (Утригури), Котраги, Кучи Булгар, Дучи Булгар и Оногури (История на България, 1981). Особено място в държавата е заемал династичният род Дуло. Предполага се, че имената на клоновете идват от имената на реките на които живеят, но обратното е по-вероятно. В действителност топоними образувани от тези родови имена се срещат на много места в Евразия (Шопов, 2007). Известно е, че Кутигури и Кутригури са синоними, без да е ясна причината за това.   Основните клонове на българите са Кутигурите (Кутригурите) и Утригури (Утригурите). Според Херодот народа Утии е живял в Памир през V в.пр. н.е. Добрев (1994) показва, че ранната форма на името на един от прабългарските клонове- Утигурите е Утии, тъй като вместо окончанието -гури (означаващо народ) е използвано добре известното окончание -и за множествено число. Следвайки тази логика би следвало другия прабългарски клон- Кутигури да се е наричал “Кутии”  Шопов (2002а) . Още повече, че значението на думата кутии е същото като това на Кучи- Булгар и Кутигури. В действителност народа Кутии е населявал обширни територии от планината Загрос и Иранското плато (на територията на днешен Иран) още през IV-III хилядолетие преди Христа (Всемирная История, 1955;Авдиев В.И., 1948). Степента на родство на древните българи с персите е оценена от Шопов (2002г). Разкопките в Плиска и Мадара показват, че (пра)българските капища имат конструкция на зороастрийски храмове, а  българските имена и митология сочат за зороастрийски религиозни ритуали (Шопов, 2002 б) при българите през езическия период. Такива са нестинарските танци и др. сега.     Таблица.1 Еднакви имена на градове и местности в Иран и България             България                Иран                        брой в Иран     значение на фарси (персийски) р. Арда                      гр.Арда                    3 бр.                   маг, брашно (-) гр. Ардино                 Ардин                      4 бр.                   - с. Асен                       с.Асенгеран                                        геран- голям, Асен Бани                           гр.,с.,вр.,р.Бани      52 бр.                 строител, източник (-) Баня                           Банян                       3 бр.                   - Батак                          Батак                                                   чаша, Батлак- мочур с.Билка                       Билкабад                                            абад- селище, град Билка с.Билка                       Билках                                                 от билкак- топла вода крепост Боруй            гр.Боруй                                             - Букак                           Букан                       2 бр.                   - Бургас                         Бургаз                                                 - гр.Варна                     гр. Варна                 2 бр.                   добър, пшеница (-) Червен                        Черви                                                  - с. Делян                      с. Делян                                              - Девин                          Девин                      5 бр.                   от дев- дявол, дух ? с.Добралево               с.Добрала                                           - гр.Добрич                   гр. Добридж                                       - с. Друмево                  р. Друм                                               - гр. Дулово                   Дуло, Дули                                         - гр. Дулово                  Дулатабад                                абад-селище,Дулов (правителствен) град с.Габаре(во)               с. Габар                                               - с.Гинци                       с. Гинци                                             - с.Голак                        с.Голак                     4 бр.                 касичка (-) Лом                             Ломабад                                             абад- селище, град Лом Ловеч                          Ловех                                                  - Ловеч                          Ловен                      2 бр.                   - Мадан*                        Мадан                      7 бр.                    рудник Мадара                       Мадар                      32 бр.                 светилище- ос на света, майка Ниш                             Нишабад                                              Ниш град, ниш- шип, острие, шило Пазарджик                  Пазар                       2 бр.                 пазар с.Петлите                   Петли канди                                       канди- вид цвете Търново                     вр.Тарновли                                       от тара- висока крепостна стена с. Шума                       с.Шума,Шумия                                   от Шуман, Шумин- чембас ? гр.Шумен                    Шумех, Шум                                       - с.Шумели                    с.Шумя, Шумов                                  - с.Шумели                    с.Шуми Кола                                      -     Български титли, произход и родови имена  в  ирански топоними Българ (ски)               вр. Балгхар              2 бр.                   вр. Българ кан, кана (титла)        Бащакан                                              - Котраг (род п-б)         Котра                                                  - Кубер (кан)                 вр. Кубер                                            - Купи Булгар (род)       Купкан                                                - Кутигури (род п-б)      Кути сар                                              Кути цар Кучи Булгар  (род)      вр. Кучи чал                                        кучи вододел (хребет, насип) таркан (титла)            Таркхан                    12 бр.                 принц в Хорасан таркан (титла)            Таркхан шах            2 бр.                   Таркан шах     Български имена на върхове в Иран Девин                         вр. Девин                                               от дев- дявол, дух ? вр.Джангал                 вр., с. Джангал        43 бр.                    гора, горист вр.Газей                     с.Газей                                                 - вр.Голак                     вр.Голак                                                касичка (-)   вр. Мусала                вр. Мусалла             3 бр.  мусалла"- разцепен, мусаллат-доминиращ   *Твърдението, че Мадан е арабска дума влязла у нас през турски е несъстоятелно, защото думата съдържа санскритския суфикс –an и се среща със същото значение чак в Бангладеш (23 топонима) и Шри Ланка (8 топонима). В тези страни не е имало араби и турци и те са твърде далеч от арабските страни и Турция за да имат  езиково влияние от тях.   Изследването на значението на фарси на имената на български градове, които се срещат и в Иран  доведе до разгадаване на значението на някой от тях (табл. 1), което е било загадка до днес. Например думата Мадар има значение майка (като английското mother), но също и светилище, ос на света  (Персидско-русский словарь, 1983). Именно последното значение вероятно е значението и на топонима Мадара в България, т.к. селището Мадара е разположено до голямо светилище построено от българите след завземането на териториите отвъд Дунав (Шопов, 2007).  Значението на името на гр. Батак в България е мочур (Миков, 1943) и идва от Батаклък- мочурище (Български етимологичен речник, 1971), което може да произлиза от персийското Батлак- мочур. Мусалла" значи разцепен, а Мусаллат- доминиращ на персийски и двете са верни за връх Мусала. Името на известния връх Джангал в Пирин е изключително популярно в Иран. То дава 43 имена на селища и местности в Иран, тъй като значи гора, горист на персийски. Връх Джангал в Пирин в действителност е горист, но това не попречи на правителството на Т. Живков да обяви името му за турско и да го смени във връзка с “Възродителния процес”. Сходната турска дума cingar (шум, врява, джангър) не е логична за образуване на име на връх. Вероятно това е причината, че комисията по де-туркизацията на имената на градове и местности в България към Народното събрание (Миков, 1943) не е счела името Джангал за  турско и го е оставила. Крайно наложителното възстановяване на многобройните потурчени (безогледно сменени) от “Възродителния процес” древно- български имена на местности е задача от компетенцията на Президента на република България, но такава инициатива не се подема от президентската институция. Персийските значения, които могат да образуват топоними са удебелени в табл. 1. Много от тях обясняват значението на аналогичните български топоними, което е изгубено у нас в резултат на безогледната “де-туркизация”, която е заличила от езика ни много древно- български думи. В други случаи образуването на топоним от персийското значение на думата е малко вероятно. Например Арда на персийски значи маг, брашно; Варна- добър, пшеница; Голак значи касичка на фарси (българския топоним Голак идва от Гол връх или местност (Миков, 1943)), а Бани значи строител, източник (Steingass, 1892). Името Бани обаче е изключително популярно в Иран- то дава 52 топонима от които 7 са имена на местности, а 3 на хидроними. Не е възможно да има строител или източник на връх или река. В България има 47 топонима производни на бани, баня. Затова е доста вероятно поне част от тези топоними в Иран  да са образувани от нашето значение на думата- баня. Образуването на  топоним от  думи с такива значения е твърде малко вероятно, затова тези значения са отбелязани с знак (-) в табл. 1. Повечето от посочените топоними (отбелязани с знак “-“ в графата значение на фарси (персийски) в табл. 1), обаче са думи, които не се срещат в персийския език (Steingass, 1892). Това показва, че те са оставени в Иран от друг народ, който е напуснал страната. Предвид многобройните исторически и археологически следи от древните българи в Иран (Шопов, 2007а) най- вероятно е този народ да са били именно древните българи. В Иран се срещат общо 781 български етноними, някой от които многократно (до 12 пъти). Общо 216 различни имена на местности, градове и реки в Иран се образуват като тези в България.             Анализът на древно - българските етноними в Иран показва трайно присъствие на древните българи на територията на Иран в древността. Лингвинистичният анализ на топонимите обаче не може да даде точни сведения за периода в който е имало българско присъствие в Иран. За това са необходими допълнителни исторически изследвания. Задачата е усложнена, т.к. са установени няколко периода на българско присъствие в района (Шопов, 2007а).             Топонимите, които са посочени тук са преминали тройна експертиза за интерференции с персийски думи, които могат да образуват топоними. Всички топоними, които биха могли да се формират от такива думи (с изключение на Dulat) са отстранени.             Много от тези топоними се срещат и в Русия на територията на бившите Велики Булгар и Волжска България. Това показва, че те са носени от древните българи и трасират местата където те са живели в обширен интервал от време. Много от тези етноними се срещат и в Пакистан и Индия (Шопов и др., 2009). Наличие на български етноними в Индия хвърля светлина по въпроса кой е носителят на йогически практики на територията на България отразени в енеолитни статуетки  на медитиращи йоги с изобразено трето око и енергийни линии излизащи от него от IV- тото хилядолетие пр. Хр. намерени в България (Ilinkina, 1994). Задълбочените изследвания в тази област започват тепърва. По време на неолита и енеолита части от територията на България са обитавани от индо- европейците (Всемирная история, 1955), още преди обособяването на отделните им клонове народи (иранци, траки, гърци, илири, келти, хети, немци, славяни, балти и т.н.). Именно източните иранци са мигрирали от тук до Индия през Иран. Акадците (чиито език са ползвали кутите в надписите си Авдиев, 1948)) са имали един и същи писмен знак за звуците “ку” и “гу” (Laessoe, 1963). Затова кутите са известни още като гути или гутеи и топонимите формирани от основите “кут” и “гут” имат еквивалентно значение. Думата Куче не се среща в персийския език. Дори не се среща суфикса –че с който е образувана думата, обаче още се срещат топоними в Иран които са образувани от куче. Едва на 10 км. от едно от основните селища на кутите- Годин тепе сега се намира град Куче (Иран, 1976).     Изводи:             Намирането на необичайно големи количества български топоними, хидроними и етноними в Иран показва, че там е имало поне една древна българска държава. Количеството на намерените древно- български топоними в Иран многократно превишава броя на всички известни до сега  градове на древните българи (Българите. Атлас, 2001) от преди разпадането на Кубратовата България. Това налага задълбочени изследвания на историческите сведения и наличните археологически находки в Иран за определяне на границите и датиране на тази държава (държави). Такова изследване би било от изключително значение за най- древната българска история.     Ползвана литература:  Авдиев В.И. (1948) История древнего востока. ОГИЗ, Москва, стр.63-65.  Българите. Атлас (2001) Колектив. Александър Фол (редактор). Тангра Танакра ИК, София, 280 с.  Добрев П. (1994) Светът на прабългарите. ИКК”Славика-РМ”, София, с.26  Ilinkina V. (1994) Code knowledge on clay figures of prehistoric age in Bulgaria.- VI-th World Congress of Scientific Acupuncture in the Framework of Modern Medicine. ICMART’94, Istambul, 2- 5 Jume 1994 (ed. by M. Abut), p. 56  Иран (1976)  Справочная карта 1: 2 500 000. Главное управление геодезии и картографии СССР, Москва.  Laessoe, J. (1963) People of Ancient Assyria Translated from the Danish by F. S. Leigh- Browne- Assyrian International News Agency. Books Online. www.aina.org  Персидско- русский словарь (1983) Москва, 60 000 думи.  Симидов Ф. (1900) Прочутият Филип Тотю войвода (наречен “хвърковатият Тотю”). По личния разказ и забележките на войводата. Русе, 1900 г, преиздаден от Издателство на ОФ, София, 1972 г., 424 с.  Шопов Я. И. (1998) Изследванията на д-р Петър Добрев върху историята на прабългарите- в:- кн. “Царственник на българското достолепие”, ИК “Иван Вазов”, София, стр.179-183  Шопов Я. Й. (2001) Българската държавна традиция през вековете - Разширено резюме от лекцията изнесена на “Българския ден” в Европейския Университет във Флоренция. сп. Авитохол, бр.14, стр. 43-45 http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/434443/Bulgarian_State_tradition_during_centuries_  Шопов Я. Й. (2002а) Най- ранни писмени сведения за присъствието на прабългари в Двуречието. Доклад на Националната научна конференция на тема: “2000: Приносът на Българите в Световната цивилизация”, 1- 2 ноември 2000 г., София. - Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15 и 16 февруари 2002 г., София, стр 9-10. http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1369645/_-_._._._2002_  Шопов Я., Т. Ялъмов, С. Шопова (2002-б) Древната религиозна система на прабългарите и въздействието и върху религиите в средна Азия. Доклад на Националната научна конференция на тема: “2000: Приносът на Българите в Световната цивилизация”, 1- 2 ноември 2000 г., София. - Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15  и 16 февруари 2002 г., София, стр 9-10. http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1369630/_._._._._2002_ Шопов Я. Й., Л.Т.Цанков, Т. Ялъмов, Л. Ненчев, Г. Канканосян (2002-а) Компютърен анализ на фамилните имена в телефонния указател на София за издирване на редки и остарели думи от прабългарски произход. Доклад на Националната научна конференция на тема: “2000: Приносът на Българите в Световната цивилизация”, 1- 2 ноември 2000 г., София. - Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и  значение за формирането на старобългарската култура, 15  и 16 февруари 2002 г., София, стр.10-11. http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1369662/_._._._._._._._._2002_  Шопов Я. Й. (2002г) Количествена оценка на историческите твърдения. Първи приложения за оценяване на сродството на древните българи с други народи.- Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация –същност и  значение за формирането на старобългарската култура, 15  и 16 Февруари 2002г., София, стр.24-5. http://www.seedot.com/esf/historyconference.html Шопов Я. Й. (2007) Мадара и Мадарския конник- произход и значение на топонима Мадара.-Изложение изнесено на кръглата маса “Мадарският конник” на 22 Март 2003 г в Софийския Университет “Св.Кл.Охридски”, Авангардни изследвания на древните българи, т.1 (1), стр.40-44, http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297014/_-_._._._B.A._M.Sci._PhD_P.D.F._YYShopov_at_Yahoo.com Шопов Я. Й. (2007а) Исторически и Археологически следи от присъствие на древните българи на територията на днешен Иран.- Доклади на юбилейната конференция по Иранистика в чест на 10-тата годишнина на специалността Иранистика в СУ “Кл. Охридски”.Авангардни изследвания на древните българи, т.1 (1), стр24-34 http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1303594/_._._._.1_.24-34_2007_ Шопов Я. Й., Л. Цанков, Т. Ялъмов, Х. Азади, Г. Хнканосян, М. Мутафова (2009) Сходни и еднакви топоними, хидроними и етноними в България, Индия и Иран. - в: 20 години Индология в Софийския Университет “Св. Климент Охридски” -Доклади от международната юбилейна конференция, проведена от 30 юни - 2 юли 2004. в София. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, стр. 311- 324. http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297647/_._._._._._._._20_._2009_-_29_2_2004_._.311-_324  Steingass F.J. (1892) A Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. London: Routledge & K. Paul. 

Тагове:   парти,   траки,   Африка,   Македония,   Китай,   Монголия,   археология,   обичаи,   Иран,   Акад,   Казахстан,   Узбекистан,   Кавказ,   Ирак,   народ,   Непал,   Генетика,   македонци,   Афганистан,   кюрди,   Осетия,   антропология,   Мала Азия,   Средна Азия,   Таджикистан,   българи,   Русия,   скити,   гени,   Пакистан,   история,   дуло,   зороастризъм,   исторически,   Индия,   генетични,   земеделци,   пакистанци,   персиа,   персийка,   арменци,   иракчани,   ДНК,   археологически,   Ирански,   Близкият изток,   потопа,   прабългари,   Таркан,   арийци,   веди,   Шумер,   Волжска България,   Синди,   генетична,   Памир,   сармати,   кушанско царство,   хромозоми,   днк изследване,   персеполис,   сасаниди,   индуси,   генетичната,   митохондрии,   будистки,   Мидийци,   Велика Булгария,   осетинци,   индоевропейци,   Перси митология,


Гласувай:
2Спечели и ти от своя блог!
1. avitohol1 - Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон
07.02.2012 21:10
Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти и да се цитират заглавия на научни работи, авторите им и линковете към публикациите (ако има такива).

Предварително благодаря за коректността!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: avitohol1
Категория: История
Прочетен: 263833
Постинги: 19
Коментари: 67
Гласове: 200
Архив
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031